Tên công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG NGC TRÚC

Địa chỉ: 107 Trần Văn Kiểu - Phường 10 - Quận 6 - TP.HCM

Giám đc:TRƯƠNG VÂN BI TRÂN

Đin thoi: 028.3 7555 907 - 028.3 7555 908

Th trường xut khu: M, Châu Âu, Trung Quc

S lượng nhân viên văn phòng:  60 người

S lượng công nhân sn xut trc tiếp300 công nhân và hơn 100 đơn v hp tác gia công