HỒ SƠ CÔNG TY

TÊN NHÀ SẢN XUẤT: CHI NHÁNH CÔNG TY MAY BÌNH MINH JOINT-STOCK
+ Địa chỉ: Khu công nghiệp dệt may Bình An - xã Bình Thắng - Huyện Dĩ An - Tỉnh Bình Dương.
+ Điện thoại: (84) 274-3774.023, (84) 274 -3774.024
+ Fax : (84) 274-3774.022
+ Email : bigamex-kb@vnn.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TY

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/84.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/85.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/87.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/88.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/93.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/94.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/95.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/96.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/100.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/108.jpg

 

tl_files/QUAN LI 1/CAC NHA MAY GIA CONG/CONG TY BINH MINH/109.jpg